top of page

Колко важно е маслото в двигателя?

Маслото в двигателя е като кръвта в човешкия организъм. То изпълнява изключително важна функция и без него двигателят не е в състояние да работи правилно. Не е препоръчително да се сипва прекалено голямо количество масло. Прекалено малкото количество масло може да доведе до авария. Колко масло трябва да се сипва в двигателя? Колко голяма е ролята му за превозното средство и подлежи ли на износване?Както вече споменахме, маслото играе много важна роля при работата на двигателя. Правилната й работа е гаранция за дълготрайност. Немарливото отношение може да доведе до неприятни последици. Изхабено, старо или лошокачествено масло може да доведе до повреда на системата. От своя страна недостатъчното или свръхколичеството на масло със сигурност ще причини авария на двигателя. Най-често водеща до скъп ремонт, а в някои случаи до цялостно унищожаване на задвижващата система.

Маслото в двигателя, въпреки повсеместното мнение, изпълнява много функции. Разбира се, основната е за смазване на двигателя. То свежда до минимум триенето между всички работни елементи, т.е. бутала, клапани, мотовилки и т.н. Освен това маслото има и охлаждащи свойства. Липсата на масло не само води до по-голямо триене между частите, но (именно в резултат на триенето) и до повишаване на температурата на цялата система. Понякога е достатъчно да има недостиг на масло (дори не и изцяло липсата му) и високата температура и триенето да доведат до непоправими повреди. Триещите се една в друга части се повреждат безвъзвратно. Техният ремонт е невъзможен и единственият изход става цялостна подмяна на повредените елементи.

Поради описаните по-горе причини се препоръчва редовна смяна на маслото и системна проверка на неговото състояние. Наистина някои хора разчитат на това, че съответната сигнализация на автомобила сама ще се включи при опасно ниво на маслото в двигателя, но много по-добро решение е човек сам да се погрижи за това. Без значение е дали става дума за луксозна лимузина, или за компактна градска кола – това трябва да бъде задължение на всеки шофьор. Добре, а как да проверим нивото на маслото в двигателя?

Нивото на маслото в двигателя – как да го проверим?

Процедурата по проверка на нивото на маслото се изучава от повечето млади шофьори по време на курсовете за придобиване на шофьорска книжка, но не всеки помни отделните стъпки. А трябва да се отбележи, че всяка от тях е важна.

Най-напред паркираме паркираме колата на равно място. Всеки наклон, напр. наклонът на входа на гаража или наклонът на каросерията по време на престой с две колела, повдигнати на тротоара, може да се отрази на резултата. Трябва да помним, че маслото се проверява задължително на студен двигател, например двадесетина минути след неговото изгасване. Проверката на нивото на маслото при горещ двигател може да бъде опасно. Трябва да се почака цялото масло да се стече в картера.

Следваща стъпка е да се измъкне мярката ( пръчка за измерване на нивото на маслото или масломерна щека ) и да се изтрие хубаво с парцалче или гъба, премахвайки от нея маслото. След това пъхаме обратно пръчката в същия отвор и отново внимателно я измъкваме, проверявайки до какво ниво стига следата от масло. На мярката ще забележим две чертички, които показват границите на маслото – най-добре е, ако нивото стига горе-долу до средата на разстоянието между тях. Какво става, ако нивото доближава или преминава някоя от линиите?


Твърде много, твърде малко – какво означава това?

Количеството масло в двигателя – колко трябва да бъде сипано?

Колко често да се проверява и долива маслото?

Двигателят „гълта масло“ – това повод за притеснение ли е?


1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page